Polityka Prywatności Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "KRAJEWSKI" Marek Krajewski w spadku

Wchodząca w życie z dniem 25 maja 2018 r.

1. Wprowadzenie

Na stronie internetowej http://www.krajewski.com.pl/ chcemy zapewnić Tobie jak najlepszy dostęp do naszych produktów oraz informacje na temat tego co robimy. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych.

Chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe.

Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

2. Informacje na temat Polityki

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące Twojego stosunku w ramach danych osobowych z Aleksandrem Krajewskim – zarządcą sukcesyjnym Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KRAJEWSKI” Marek Krajewski w spadku, adres: 99-400 Łowicz, ul. Nadbzurzańska 19, NIP: 8340001014, e-mail: rodo@krajewski.com.pl  

Możemy okresowo opracowywać nowe oferty za pośrednictwem strony internetowej. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych ofert spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:

1.    zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;

2.    wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś korzystał ze strony internetowej http://www.krajewski.com.pl/  z przyjemnością; oraz

3.    wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

"KRAJEWSKI" Marek Krajewski w spadku

 

adres:

99-400 Łowicz, ul. Nadbzurzańska 19

telefony:

+48 46 837-45-30

+48 46 830-01-00

+48 46 830-01-01

+48 46 830-01-02

e-mail: rodo@krajewski.com.pl

3. Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Prawa przyznane osobom fizycznym, dostępne w zakresie, w jakim jest to możliwe oraz z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące prawo, są następujące:

W celu umożliwienia korzystania z rzeczonych praw, podajemy dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

"KRAJEWSKI" Marek Krajewski w spadku

 

adres:

99-400 Łowicz, ul. Nadbzurzańska 19

telefony:

+48 46 837-45-30

+48 46 830-01-00

+48 46 830-01-01

+48 46 830-01-02

e-mail: rodo@krajewski.com.pl

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twojej prywatności, praw oraz ich egzekwowania, prosimy o kontakt. Odpowiemy na Twoje zapytanie w rozsądnym terminie po zweryfikowaniu Twojej tożsamości. W przypadku braku zadowolenia ze sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, możesz się również skontaktować i złożyć skargę do polskiego organu ochrony danych.

4. Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe przy następujących okazjach:

1.      Kiedy kierujesz do nas zapytanie — kiedy kierujesz do nas zapytanie, gromadzone będą określone dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie także (o ile zostanie przez Ciebie podany) numer telefonu kontaktowego, a także dane firmy

2.      Kiedy korzystasz ze strony internetowej www.krajewski.com.pl — kiedy korzystasz ze strony internetowej, gromadzimy dane osobowe na temat korzystania przez Ciebie z tej strony, takie jak informacje o produktach, które oglądasz oraz czasu, który spędzasz na naszej stronie.

Wykorzystujemy zanonimizowane lub zagregowane informacje w celach, takich jak testowanie systemów IT, badania, analiza danych, tworzenie modeli marketingowych i promocyjnych, ulepszanie strony internetowej oraz opracowywanie nowych funkcji i opcji w ramach strony internetowej.

5.Dane osobowe, które gromadzimy

W poniższych tabelach wyszczególniliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy:

Dane osobowe gromadzone podczas kierowania do nas zapytania

Kategorie danych osobowych

Opis kategorii

Dane korespondencyjne

Są to dane osobowe, które podajesz w celu umożliwienia skierowania do nas zapytania. Obejmują one adres e-mail, imię i nazwisko (a także o ile dane zostaną przez Ciebie podane: numer telefonu kontaktowego, a także dane firmy).


Dane osobowe gromadzone podczas korzystania ze strony internetowej

Kategorie danych osobowych

Opis kategorii

Dane o użytkowaniu strony internetowej

Są to dane osobowe gromadzone podczas korzystania ze strony internetowej — mogą one obejmować: 

·       Informacje o Twoich interakcjach w ramach strony internetowej, w tym szczegółowy opis wysyłanych zapytań oraz ich data i godzina, informacje o obejrzanych treściach.

·       Dane techniczne, które mogą obejmować adres URL, dane z plików cookie, Twój adres IP, rodzaje urządzeń, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do strony internetowej lub połączenia się z nim, niepowtarzalne ID urządzenia, dane urządzenia, typ połączenia sieciowego (np. Wi-Fi, 3G, LTE, Bluetooth) i usługodawcę, wydajność sieci i urządzenia, typ przeglądarki, język, dane umożliwiające zarządzanie prawami cyfrowymi, system operacyjny. Dalsze informacje o przetwarzanych przez nas danych technicznych są dostępne poniżej.

 

6. Sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe

Gdy korzystasz ze strony internetowej lub wchodzisz w interakcje z nią, możemy wykorzystywać rozmaite technologie służące gromadzeniu informacji o Tobie z różnych powodów. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca powody, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, powiązane podstawy prawne, które zgodnie z prawem umożliwiają nam przetwarzanie Twoich danych osobowych, oraz kategorie danych osobowych, które wykorzystujemy w tych celach:

Powody, dla których Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "KRAJEWSKI" Marek Krajewski w spadku przetwarza Twoje dane osobowe („cele przetwarzania”)

Podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie danych

Kategorie danych osobowych używanych do celów przetwarzania

W celu udzielenia odpowiedzi na złożone za pośrednictwem strony internetowej zapytania oraz zapewniania, personalizowania oraz udoskonalania korzystania ze strony internetowej, na przykład udostępniania dostosowanej, spersonalizowanej oraz zlokalizowanej treści oraz reklam udostępnianych w ramach strony internetowej.

·    Uzasadnione interesy

·       Dane kontaktowe

·       Dane o użytkowaniu strony internetowej

W celu zrozumienia, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do strony internetowej i korzystasz z niej, aby zapewniać funkcjonalność techniczną oraz analizować sposób, w jaki korzystasz ze strony internetowej, w tym Twoje interakcje z reklamami oraz produktami udostępnianymi bezpośrednio lub przez odnośniki bądź oferowanymi za pośrednictwem strony internetowej.

·    Uzasadnione interesy

·       Dane o użytkowaniu strony internetowej

W celu komunikowania się z Tobą w kwestiach związanych ze stroną internetową

·    Uzasadnione interesy

·       Dane o użytkowaniu strony internetowej

 

7. Udostępnianie danych osobowych

Informacje, które możemy udostępniać

Kategorie odbiorców

Powody udostępniania

Dostawcy oraz pozostali

Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do udzielenia odpowiedzi na kierowane do nas zapytania za pośrednictwem strony internetowej, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują stronę internetową, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. 
Korzystamy z pomocy partnerów w dziedzinie marketingu i reklamy, aby pokazać Tobie bardziej dostosowane treści lub aby ułatwić sobie zrozumienie sposobu korzystania przez Ciebie ze strony internetowej w celu zapewnienia Tobie lepszej obsługi. Możemy również udostępniać dane osobowe określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Tobie komunikatów. Dane osobowe będą również udostępniane w formie pseudonimizowanej partnerom marketingowym, którzy wspierają nasze działania promocyjne oraz reklamodawcom.

Badacze akademiccy

Twoje dane osobowe wykorzystywane w działaniach, takich jak analiza statystyczna oraz badania akademickie, będą udostępniane jedynie w formie pseudonimizowanej.

Organy ścigania i organy ochrony danych

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli w dobrej wierze będziemy uważać, że tego wymagają od nas nasze zobowiązania prawne lub w ramach reagowania na ważne procesy prawne, takie jak nakaz aresztowania, wyrok sądowy lub wezwanie do sądu. 

Twoje dane osobowe będą również udostępniane, jeśli będziemy w dobrej wierze sądzić, że jest to niezbędne dla naszych własnych celów lub uzasadnionych celów podmiotu zewnętrznego związanych z bezpieczeństwem krajowym, organami ścigania, sporami sądowymi, dochodzeniami kryminalnymi, ochroną bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub ochrony przed śmiercią lub uszkodzeniem ciała, pod warunkiem, że uznamy, iż takie interesy są nadrzędne wobec fundamentalnych praw i wolności, w związku z którymi wymagana jest ochrona Twoich danych osobowych.

Nabywcy naszej działalności

Twoje dane osobowe będą udostępniane w przypadku, jeśli sprzedamy lub wyrazimy zgodę na sprzedaż naszej działalności nabywcy lub potencjalnemu nabywcy. 

W takiej sytuacji Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "KRAJEWSKI" Marek Krajewski w spadku nadal będzie zapewniać poufność Twoich danych osobowych oraz wyśle stosowne powiadomienie, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane nabywcy lub zaczną podlegać przepisom innej Polityki Prywatności.

8. Zatrzymywanie i usuwanie danych

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać stronę internetową, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności, podejmowanie decyzji dotyczących nowych funkcji i ofert w oparciu o dane, wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych. Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będziesz korzystać ze strony internetowej, a po skierowaniu do nas zapytania – w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, a jeśli będzie ono związane z zamiarem zawarcia z nami umowy, także w celu zawarcia i wykonania umowy, a następnie realizacji ciążących na nas powinności prawnych oraz realizacji uzasadnionych interesów.

Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji, chyba że zostaniemy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do przechowywania określonych danych osobowych, w tym w poniższych sytuacjach:

9. Przesyłanie danych do innych krajów

Możemy przekazać Twoje dane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez nas z Systemów informatycznych przy wykorzystaniu usług chmurowych, z tym jednak, że podmiot dostarczający ww. usługi uznany jest przez Komisję Europejską za podmiot zapewniający odpowiedni stopień ochrony, a nadto w przypadku przekazania przez dostawcę usług chmurowych do państwa trzeciego nie mającego odpowiedniego stopnia ochrony – zapewnia o odpowiednich i właściwych zabezpieczeniach. Masz możliwość uzyskania kopii przekazanych danych lub o miejscu udostępnienia danych.

10. Odnośniki

Możliwe, że będziemy wyświetlać reklamy podmiotów zewnętrznych oraz inne treści zawierające odnośniki do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Nie możemy kontrolować treści oferowanych przez podmioty zewnętrzne ani ich praktyk w zakresie prywatności; nie możemy też za nie odpowiadać. W przypadku klikania odnośnika lub reklamy podmiotu zewnętrznego pamiętaj, że opuszczasz stronę internetową, a wszelkie dane osobowe, które udostępnisz, nie będą regulowane niniejszą Polityką. Zapoznaj się zasadami ochrony prywatności podmiotu zewnętrznego, by dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzone są i przetwarzane dane osobowe użytkowników.

11. Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak pseudonimizacja, szyfrowanie, polityki regulujące dostęp oraz przechowywanie, aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem danych osobowych użytkownika w naszych systemach.

12. Pliki cookie

Plik cookie to plik tekstowy zapisywany na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz witrynę internetową. Pliki cookie pomagają podmiotom udostępniającym witryny internetowe rozpoznać Twoje urządzenie. Dowiedź się więcej na temat plików cookie na stronie: www.allaboutcookies.org lub www.youronlinechoices.eu.

Termin plik cookie opisuje właściwie szeroką gamę technologii, w tym:

- znaczniki pikselowe (przeźroczyste znaczniki graficzne umieszczone na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, które generują informację odnotowującą fakt odwiedzenia strony lub odczytania wiadomość e-mail),

- identyfikatory urządzeń mobilnych, oraz

- funkcja przechowywania danych witryny internetowej wykorzystywana przez oprogramowanie komputerowe lub urządzenia mobilne.

Termin plik cookie będzie stosowany w niniejszej Polityce do opisania wszystkich tego rodzaju technologii, ale postaramy się przedstawić na ich temat szczegółowe informacje, aby umożliwić Ci dokonywanie świadomych wyborów dotyczących ustawień plików cookie.

 

Pliki cookie mają różne zadania, takie jak skuteczne nawigowanie pomiędzy stronami, zapamiętywanie preferencji oraz w ogólny sposób przyczyniają się do poprawy doświadczeń użytkowania. Mogą Ci również pomóc w wyborze odpowiednich reklam widocznych podczas przeglądania stron internetowych, zgodnie z Twoimi preferencjami i zainteresowaniami.

 

Istnieje kilka różnych kategorii plików cookie, w tym:

Sesyjne oraz trwałe pliki cookie.

Sesyjne pliki cookie - to pliki cookie, które tracą ważność po zamknięciu przeglądarki internetowej; oraz

Trwałe pliki cookie - to pliki cookie, które pozostają na urządzeniu przez pewien czas lub do chwili, dopóki nie zostaną usunięte.

Własne pliki cookie oraz pliki cookie podmiotów zewnętrznych

Własne pliki cookie - są to pliki cookie umieszczane za pośrednictwem witryny internetowej, którą odwiedzasz w danej chwili, przez nas lub podmiot zewnętrzny na naszą prośbę;

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych - są to pliki cookie umieszczane przez podmiot inny niż witryna internetowa, którą odwiedzasz. Jeśli odwiedzasz witrynę internetową www.krajewski.com.pl, a inny podmiot umieszcza pliki cookie za pośrednictwem tej witryny internetowej, plik ten będzie plikiem cookie podmiotu zewnętrznego.

 

Pliki cookie różnią się również między sobą w zależności od ich przeznaczenia, w tym:

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne w celu umożliwiania korzystania z naszej strony internetowej. Bez tych plików, część usług serwisu może nie zostać zrealizowana.

Podsumowując, te pliki cookie umożliwiają korzystanie z wybranych przez Ciebie funkcji oraz pozwalają udostępniać nasze produkty i usługi.

Pliki cookie związane z wydajnością  

To pliki cookie, które dostarczają nam informacji dotyczących sposobu użytkowania naszych usług przez osoby odwiedzające, np. które strony są odwiedzane najczęściej, informacje o błędach najczęściej pojawiających się na stronach. Te pliki cookie gromadzą w formie anonimowej informacje o odwiedzonych stronach. Wszystkie informacje zebrane w tych plikach są łączone przez co stają się anonimowe. Są one wykorzystywane jedynie w celu ulepszenia naszych usług.

W tej kategorii mieści się analiza internetowa, która wykorzystuje pliki cookie w celu gromadzenia danych, aby usprawniać działanie witryny internetowej. Mogą być one wykorzystywane w celu testowania projektów oraz zapewnienia dostosowanej do użytkownika formy. Kategoria ta nie obejmuje plików cookie wykorzystywanych przez dostawców reklamy behawioralnej/ukierunkowanej.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością       

Pliki te pozwalają witrynie internetowej na zapis ustawień użytkownika (nazwa użytkownika, język, lokalizacja) i pomagają usprawnić oraz lepiej dopasować usługi. Takie pliki cookie pozwalają również na zapamiętanie wszelkich zmian dokonywanych przez użytkownika np. zmiana wielkości i czcionki w tekście oraz innych elementów witryny internetowej, które można spersonalizować. Dane gromadzone przez te pliki mogą być zanonimizowane i nie mogą służyć do śledzenia działań na innych witrynach.

Tego rodzaju pliki cookie pozwalają zapamiętać dokonane wybory w celu poprawy komfortu użytkowania.

 

Jeśli ten sam plik cookie jest wykorzystywany do ponownego targetowania, musi zostać uwzględniony również w kategorii „Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami”. Może to również obejmować pliki cookie, które są wykorzystywane w określonym celu, ale jeśli ta funkcja obejmuje pliki cookie wykorzystywane przez dostawców reklamy behawioralnej/ukierunkowanej, muszę one zostać również uwzględnione w kategorii „Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami”, jak również w tej kategorii.

Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami  

Te pliki cookie są używane do dostarczania Ci reklam bardziej odpowiednich dla Twoich zainteresowań. Służą również do ograniczania częstotliwości, z jaką widzisz tę samą reklamę, oraz do oceny efektywności kampanii reklamowych. Są one zazwyczaj umieszczone przez sieci reklamowe za zgodą operatora witryny internetowej. Zapamiętują one Twoje odwiedziny po czym wysyłają tę informację do organizacji takich jak reklamodawcy. Często pliki te powiązane są z funkcjonalnością stron zamieszczanych przez te organizacje.

Pliki cookie tego typu gromadzą informację o Twoich zwyczajach w Internecie, aby lepiej dostosować reklamę do Twoich zainteresowań.

 

Zarządzanie ustawieniami plików cookie

Pliki cookie przeglądarki

W każdej chwili możesz wycofać lub zmodyfikować swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby akceptowała, blokowała i usuwał pliki cookie. W tym celu kieruj się instrukcjami zawartymi w Twojej przeglądarce (zazwyczaj w ustawieniach na stronach „Pomoc”, „Narzędzia’ lub „Edytuj”).

Pamiętaj, że jeśli ustawisz w swojej przeglądarce, aby blokowała pliki cookie, nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.allaboutcookies.org.

 

13.  Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację na stronie internetowej lub wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem.

Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

14. Dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

"KRAJEWSKI" Marek Krajewski w spadku

 

adres:

99-400 Łowicz, ul. Nadbzurzańska 19

telefony:

+48 46 837-45-30

+48 46 830-01-00

+48 46 830-01-01

+48 46 830-01-02

e-mail: rodo@krajewski.com.pl